αντιπρόσωποι

Στην Ελλάδα τα προϊόντα της HortiLand διανέμονται μέσω αναγνωρισμένων γεωπονικών καταστημάτων.
Εάν είστε γεωπόνος με κατάστημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να εξετάσουμε δυνατότητες συνεργασίας. (δείτε στην επικοινωνία)