Πειραματικό πατάτας με εφαρμογή NATURE’S CHOICE

Εικόνες από το πειραματικό του οργανικού NATURE’S CHOICE 4-3-3 στην Κύπρο – Νοέμβριος 2017
Το πειραματικό διενεργείται σε καλλιέργεια πατάτας στην περιοχή του Ακρωτηρίου της επαρχίας Λεμεσού. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά από τα πρώτα κιόλας στάδια ανάπτυξης.